Pękowy Brzyzek

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Pękowy Brzyzek

Śpijcie spokojnie w skansenie historii,
Pod krzyżem legend, okryci pamięcią,
Niewąską schedę przejęli potomni,
Gdyście uciekli w zaświaty z niechęcią.

Wyście skupili bezkształtne litery
Kując nierdzewny wyraz - Zakopane,
Wieść o tym niosąc w świata strony cztery
I otwierając do naszych gór bramę.

Szliście do przodu niosąc gardło gwary,
Baśni i legend tatrzańskich ogryzek,
Szliście do końca pieszcząc bandaż wiary,
Aż doszliście tu - na Pęksowy Brzyzek.


2000-05-24