Vilanella startowa

Żyjmy zawsze tak, jakby życie było majem,

Nie bacząc na włos siwy, stanowisko, zdrowie,

Choć kręte drogi życia pchają na rozstaje

 

I cięższy w rękach bagaż , choć nam się wydaje,

Że została już tylko pustka w głowie,

Żyjmy zawsze tak, jakby życie było majem!

 

Nawet idąc samotnie, wąskiej ścieżki skrajem,

Nawet jeśli przydrożny Chrystus sam nam powie,

Że kręte drogi życia pchają na rozstaje

 

I kroki nasze będą w kokonie motaniem,

A w najlepszym przypadku zakończymy w rowie,

Żyjmy zawsze tak, jakby życie było majem!

 

Będą straszyć jesiennych wilków wrogie zgraje,

Zimą prostata swoje trzy grosze dopowie,

A kręte drogi życia pchną nas na rozstaje.

 

My – przeciwności łajać będziemy nahajem,

Choćby zlecieli sami śmierci aniołowie,

Żyć będziemy tak, jakby życie było majem,

A kręte drogi życia połączą rozstaje.

 

2019-04-28

Facebook
Instagram